Vacatures

 

Recente vacatures

Afdelingshoofd Sociaal Domein

6-5-2022 | 32-36 uur | WO

Als afdelingshoofd weet je talenten van medewerkers goed te benutten. Je bent daarbij in staat om de ontwikkeling van jezelf en de organisatie te spiegelen en daarmee de organisatie vooruit te helpen. Je bent enthousiast, ondernemend en stimuleert samenwerking en integraliteit in de eigen organisatie, de samenleving en de regio. Met daadkracht en duidelijkheid breng je rust en evenwicht in kwaliteit, kwantiteit en planning. Uiteraard word je enthousiast van onze ambities en cultuur van korte lijnen en aanpakken. En daar heb jij nog iets aan toe te voegen. Je weet inspirerend uit te dragen waar de organisatie voor staat wat betreft kwaliteit van dienstverlening, integraliteit en themagericht werken. Je hebt persoonlijk aandacht voor de collega’s en moedigt hen aan om te groeien in hun vak. Je geeft ruimte en duidelijke kaders om binnen te werken en je durft beslissingen te nemen. Als verbinder realiseer je gedreven en met flair doel- en taakstellingen. Je hebt actuele kennis van het Sociaal Domein en beschikt over relevante werkervaring als leidinggevende bij een gemeente of vergelijkbare organisatie. Met gedegen ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving kun je met gezag het gesprek aan gaan. Kortom, warme zakelijkheid en doeltreffend leiderschap!

Strategisch adviseur

6-5-2022 | 32-36 uur | WO

De gemeente Bunnik hecht veel waarde aan strategisch en onafhankelijk advies op bestuurlijke vraagstukken die multidimensionaal zijn: meerdere vakdisciplines, stakeholders, visies en belangen. De Strategisch Adviseur functioneert onder verantwoording van de directeur, heeft een innoverende en onafhankelijke positie ten opzichte van de organisatie en maakt verbinding tussen strategie, toekomstvisie en beleidsvelden zodat de juiste oplossingen worden gevonden. Je coördineert de bestaande regionale samenwerking, zoals het regionaal sociaal domein, adviseert bestuurders, management en medewerkers en vertaalt ontwikkelingen naar de verschillende beleidsvelden. Je onderzoekt kansen voor nieuwe samenwerkingsverbanden en neemt ook zelf deel aan regionaal overleg op strategisch niveau. Binnen de organisatie stimuleer je verbindingen tussen de beleidsmedewerkers van het fysieke en het sociale domein met als doel verbetering van de samenwerking en integrale adviezen. Je draagt het opgavegericht werken uit en bevordert dit op bestuurlijk, management en beleidsniveau. Op strategisch niveau zet je programma’s en projecten op en geef je er leiding aan.

Beleidsadviseur Opvoeden & Groeien

3-5-2022 | 32 uur | HBO

• Als Beleidsadviseur Opvoeden & Groeien ontwikkel je- en geef je invulling aan het gemeentelijke beleid omtrent onderwijs en jeugd. In je werk staat beleidsontwikkeling centraal, daarnaast houdt je je bezig met (regionale) afstemming en samenwerking op inhoudelijke beleidsterreinen en onderhoudt je relaties met scholen en externe partijen. Nieuwsgierig naar meer informatie over deze functie? klik op onderstaande button!

Beleidsadviseur Zorg & Welzijn

3-5-2022 | 28 uur | HBO

Als Beleidsadviseur Zorg & Welzijn zet jij je in voor de doorontwikkeling op het brede terrein van het sociaal domein. Het accent van jouw werkzaamheden ligt op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), beleid huishoudelijke hulp, regiotaxi, leerlingenvervoer en materiële voorzieningen. Meer lezen? Klik hieronder!

Beleidsadviseur Werk & Inkomen

3-5-2022 | 24 uur | HBO

Als Beleidsadviseur Werk & Inkomen werk je aan de beleidsontwikkeling van een breed scala aan onderwerpen op het gebied van de Participatiewet inclusief het doelgroepenregister, beschut werk, WSW-oud, schulddienstverlening, inburgering, armoede en minimaregelingen.

Senior Jeugdconsulent

3-5-2022 | 32-36 uur | HBO

Als Senior Jeugdconsulent heb je een spilfunctie als procesregisseur in zwaardere of meer ingewikkelde gezinssituaties. Je schat de veiligheidssituatie en het veiligheidsrisico in. Indien de veiligheid of ontwikkeling van jeugdige in het geding komt, maak je veiligheidsafspraken. Interesse, klik hieronder voor meer informatie.

 

Stages en OPEN sollicitaties

Gemeente Bunnik helpt graag jong talent op weg. Een stage bij de gemeente Bunnik staat gelijk aan verantwoordelijkheid nemen, initiatief tonen en durven ondernemen. Dus studeer je nog en ben je op zoek naar een stage binnen een ambitieuze organisatie? Laat het ons weten via werkenin@bunnik.nl! Ook wanneer er momenteel geen passende vacature is, nodigen we je van harte uit om je interesse in Bunnik kenbaar te maken via een open sollicitatie. 

 

De 5 voordelen

Persoonlijke en informele cultuur

Persoonlijke en informele cultuur

Never a dull moment

Kleine en ambitieuze gemeente

Kleine ambitieuze gemeente

Collega's die jou in je kracht zetten

Collega's die jou in je kracht zetten

Ruimte voor jouw talent

Ruimte voor jouw talent