Vacatures

 

Recente vacatures

Bestuurssecretaresse

30-9-2022 | 32-36 uur | MBO

De gemeente Bunnik zoekt een bestuurssecretaresse voor het agendabeheer van een wethouder en enkele afdelingshoofden. Je doet daarvoor een beroep op je ervaring die je in de afgelopen jaren bij een andere gemeente of organisatie als bestuurs- of directiesecretaresse hebt opgedaan.

Plaatsvervangend griffier / Projectassistent

21-9-2022 | 36 uur | HBO

Als plaatsvervangend griffier (20 uur) ben je medeverantwoordelijk voor een goed verloop van de bijeenkomsten en werkzaamheden voor en van de gemeenteraad. Je bent een sparringpartner voor de griffier en vervangt haar wanneer dat nodig is. Je werkt binnen de griffie actief mee aan de verdere (door)ontwikkeling en ondersteuning van de raad. Daarnaast ben je projectassistent (16 uur) in projecten van de ambtelijke organisatie. Je maakt deel uit van enkele projectgroepen waarbinnen je de rol van organisator hebt.

Werkvoorbereider/beheerder civiele werken

20-9-2022 | 36 uur | MBO

In deze functie vervul je een veelzijdige rol als vakspecialist op het gebied van verkeer. Je stelt de juiste ontwerpvraag aan marktpartijen en toetst de uitkomsten. Je kijkt daarbij verder dan je eigen vakgebied, zorgt voor integrale adviezen.

Beleidsadviseur Openbare Orde & Veiligheid

9-8-2022 | 32-36 uur | HBO/WO

De gemeente Bunnik hecht veel waarde aan een deskundige sparringpartner voor de burgemeester en het college op het gebied van veiligheid. Je doet daarvoor een beroep op je ervaring die je in de afgelopen jaren bij een andere gemeente hebt opgedaan. Je voert de regie op alle veiligheidsvraagstukken die binnen de gemeente Bunnik spelen en schaalt op indien de situatie daarom vraagt. Het kan gaan om een forse stijging aan auto-inbraken maar ook de aanpak van ondermijnende criminaliteit in het buitengebied.

Kwaliteitsmedewerker informatievoorziening

9-8-2022 | 24-32 uur uur | Kennis van processen, informatie en systemen

Als Kwaliteitsmedewerker informatievoorziening draag je bij aan een betrouwbare en duurzaam toegankelijke informatievoorziening. Daarbij ligt de focus op het zaaksysteem Mozard, het informatiehart van de gemeente Bunnik. Kwaliteit begint aan de voorkant. Daartoe stel je procedures en werkinstructies op voor de aanmaak en verdere verwerking van zaakgerichte informatie, en draagt deze over aan de medewerkers middels trainingen.

Strategisch beleidsadviseur juridische zaken

9-8-2022 | 32-36 uur | HBO/WO

Je bent onder andere verantwoordelijk voor de strategische juridische advisering aan bestuur en organisatie ten aanzien van uiteenlopende (complexe) juridische vraagstukken, zowel privaat- als publiekrechtelijk. Waar dat aan de orde is, ben je actief betrokken bij het bedenken en volgen van een bestuurlijk-juridische strategie.

Financieel adviseur

9-8-2022 | 34-32 uur | HBO

Naast het geven van adviezen en (mede) opstellen van beleidsstukken heb je een uitvoerende rol en ben je met je collega adviseurs voor de afdelingshoofden en de medewerkers van de afdelingen het eerste aanspreekpunt op het financieel gebied. Je adviseert hen over de uitvoering van het financieel beleid. Dit advies gaat verder dan alleen financiële gevolgen en risico’s, maar ook steeds meer over hoe doelen kunnen worden bereikt en wat de impact is van de projecten en beleidsontwikkelingen. Je bent een waardevolle sparringpartner voor bestuur, management en collega’s. Je ondersteunt bij het aanleveren van de gegevens voor de financiële P&C-documenten en je verwerkt deze gegevens daarin.

Jurist omgevingswet

9-8-2022 | 32-36 uur | HBO

Je behandelt handhavingsprocedures op het gebied van o.a. omgevingsrecht, openbare orde en veiligheid en diverse wetgeving (Algemene Plaatselijke Verordening en bijzondere wetten). Ook behandel je bezwaar- en beroepschriften en vertegenwoordig je de gemeente bij de commissie voor de bezwaarschriften, andere overheden en beroepsinstanties. Daarnaast adviseer je in bestuursrechtelijke (planschade) en privaatrechtelijke aangelegenheden. De procedures die je behandelt voer je zelfstandig en volledig uit tot en met het bestuurlijke besluit en de bekendmaking daarvan.

Applicatiebeheerder zaaksysteem

9-8-2022 | 32-36 uur | Tech. Functioneel apllicatiebeheer

In de functie als Applicatiebeheerder zaaksysteem zorg jij voor een technisch gezond en optimaal ingericht zaaksysteem. Het zaaksysteem Mozard vormt het hart van de informatiehuishouding van de gemeente Bunnik, alle ondersteunende en dienstverlenende processen van de gemeente gebruiken dit cruciale systeem. Jij zorgt ervoor dat dit systeem als een zonnetje draait en de gebruikers optimaal ondersteunt bij hun bedrijfsvoering.

Senior Jeugdconsulent

3-5-2022 | 32-36 uur | HBO

Als Senior Jeugdconsulent heb je een spilfunctie als procesregisseur in zwaardere of meer ingewikkelde gezinssituaties. Je schat de veiligheidssituatie en het veiligheidsrisico in. Indien de veiligheid of ontwikkeling van jeugdige in het geding komt, maak je veiligheidsafspraken. Interesse, klik hieronder voor meer informatie.

Beleidsadviseur Werk & Inkomen

3-5-2022 | 24 uur | HBO

Als Beleidsadviseur Werk & Inkomen werk je aan de beleidsontwikkeling van een breed scala aan onderwerpen op het gebied van de Participatiewet inclusief het doelgroepenregister, beschut werk, WSW-oud, schulddienstverlening, inburgering, armoede en minimaregelingen.

 

Stages en OPEN sollicitaties

Gemeente Bunnik helpt graag jong talent op weg. Een stage bij de gemeente Bunnik staat gelijk aan verantwoordelijkheid nemen, initiatief tonen en durven ondernemen. Dus studeer je nog en ben je op zoek naar een stage binnen een ambitieuze organisatie? Laat het ons weten via werkenin@bunnik.nl! Ook wanneer er momenteel geen passende vacature is, nodigen we je van harte uit om je interesse in Bunnik kenbaar te maken via een open sollicitatie. 

 

De 5 voordelen

Persoonlijke en informele cultuur

Persoonlijke en informele cultuur

Never a dull moment

Kleine en ambitieuze gemeente

Kleine ambitieuze gemeente

Collega's die jou in je kracht zetten

Collega's die jou in je kracht zetten

Ruimte voor jouw talent

Ruimte voor jouw talent