Vacatures

 

Recente vacatures

Afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkeling

22-9-2020 | 36 uur | WO

Gemeente Bunnik staat voor een ontwikkelopgave. We investeren in een toekomstbestendige leefbaarheid en kwaliteit van onze dorpen door binnen en buiten de kernen te gaan bouwen. De gemeente heeft 12 actuele projecten in de drie kernen Bunnik, Odijk en Werkhoven. Buiten de kernen is onlangs met de planvorming voor Odijk-West gestart; een woningbouwopgave met grote impact. Binnenkort start ook de planvormingsfase van het Stationsgebied in Bunnik. Het afdelingshoofd RO heeft een prominente rol. Enerzijds door de verantwoordelijkheid voor de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en anderzijds door de rol van ambtelijk opdrachtgever van de locatie Stationsgebied Bunnik. Speerpunten in de functie zijn het verbinden van het fysiek en sociaal domein en het betrekken en inzetten van de samenleving. Als afdelingshoofd draag je de integrale verantwoordelijkheid voor het functioneren van de afdeling en gedeelde integrale verantwoordelijkheid voor de organisatie en de concern brede afstemming van beleidsprocessen, projecten en bedrijfsvoering. Je bent het schakelpunt tussen bestuur en afdeling. Je legt verantwoordelijkheid af aan de gemeentesecretaris / algemeen directeur en bent lid van het managementteam. Je stimuleert afstemming en samenwerking met de andere afdelingen. Door doeltreffende inzet en ontwikkeling van de medewerkers breng je evenwicht in kwaliteit, kwantiteit en tijdigheid van de producten en diensten. Je draagt het opgavegericht werken uit en bevordert dit op bestuurlijk, management en beleidsniveau. In de rol van ambtelijk opdrachtgever ben je verantwoordelijk voor het creëren van de condities voor de realisatie van de opgave. Je waakt over de richting en het tijdpad, stuurt op mijlpalen en stelt (tussentijdse) resultaten vast. In deze rol geef je functioneel en operationeel leiding aan de (ingehuurde) procesmanager. Je bent de schakel tussen het opgaveteam en de lijnorganisatie.

Informatiemanager

16-9-2020 | 32-36 uur | HBO

Jij bent onze expert als het gaat om informatievoorziening, informatiestromen en informatiebehoefte van gemeente Bunnik. Je adviseert en begeleidt de organisatie bij het optimaliseren van de informatievoorziening in een veranderende omgeving. Daarbij heb je bij het bepalen van de informatiestrategie, het maken van informatieplannen en in de projecten een prominente rol. Hierin sta je niet alleen. Je trekt op met collega-beleidsadviseurs van andere gemeenten in de regio en de professionals van de RID-Utrecht en RAZU. In gezamenlijke overleggen kun je sparren over problemen, kennis delen en kijken naar samenwerkingsmogelijkheden. Je bouwt verder en onderhoudt actief een relatienetwerk bij de overheid en andere relevante sectoren in de IT-wereld. De aangesloten klantorganisaties bij de RID-Utrecht streven naar harmonisatie van applicaties en naar de inrichting van eensluidende processen. Hierin vervul je een actieve rol en ben je een verbindende schakel voor je Bunnikse collega’s. Verder initieer je de ontwikkeling van beleid en instrumenten ter ondersteuning van de veranderingen, bijvoorbeeld door middel van een jaarplan, informatiearchitectuur en sturingsinformatie. Vanzelfsprekend borg je de continuïteit, integriteit, veiligheid en toegankelijkheid van de informatiesystemen, in nauwe samenwerking met vakspecialisten op het gebied van privacy, informatieveiligheid en archivering.

 

Stages en OPEN sollicitaties

Gemeente Bunnik helpt graag jong talent op weg. Een stage bij de gemeente Bunnik staat gelijk aan verantwoordelijkheid nemen, initiatief tonen en durven ondernemen. Dus studeer je nog en ben je op zoek naar een stage binnen een ambitieuze organisatie? Laat het ons weten via werkenin@bunnik.nl! Ook wanneer er momenteel geen passende vacature is, nodigen we je van harte uit om je interesse in Bunnik kenbaar te maken via een open sollicitatie. 

 

De 5 voordelen

Persoonlijke en informele cultuur

Persoonlijke en informele cultuur

Never a dull moment

Kleine en ambitieuze gemeente

Kleine ambitieuze gemeente

Collega's die jou in je kracht zetten

Collega's die jou in je kracht zetten

Ruimte voor jouw talent

Ruimte voor jouw talent